Nieuwe ophaalbrug over het Meppelerdiep geplaatst

Henry-Wallinga©-Plaatsing-Meppelerdiepbrug-Zwartsluis-15ZWARTSLUIS – Rijkswaterstaat heeft op 16 april de ophaalbrug van de Meppelerdiepsluis naast de bestaande brug geplaatst. Deze 21 meter lange en 252 ton wegende brug wordt in de zomer in bedrijf genomen. Aan de onderkant van de brug is een kunstwerk aangebracht, dat vanaf 17 april te zien zal zijn.

Joke Cuperus, hoofdingenieur-directeur Oost-Nederland, was aanwezig om deze operatie met eigen ogen te zien. ‘Het was heel indrukwekkend om te zien met welk precisiewerk de immens grote brug stukje bij beetje op zijn positie werd getakeld. Ik was blij verrast dat veel mensen kwamen kijken. Het toont de betrokkenheid voor de brug, die nu al mensen verbindt en straks de schakel vormt voor het vervoer over weg en water.’

De ophaalbrug werd vanaf een ponton met twee grote telekranen op zijn tijdelijke plek geplaatst. Voor geïnteresseerden plaatste de aannemer een uitkijkpost.

Planning werkzaamheden
Voordat de brug in gebruik wordt genomen, test de aannemer of de brug naar behoren werkt. Het testen leidt tot minimalisering van de kans op storingen in de systemen, aangezien deze onveilige situaties en vertragingen op kunnen leveren. Als het wegverkeer via de tijdelijke weg over de nieuwe brug rijdt, wordt de oude brug gesloopt.

Kunstwerk
Onder de nieuwe brug heeft de kunstenaar Walter van Broekhuizen een schildering van een wolkenlucht in pixels gemaakt. Van Broekhuizen is opgegroeid in de binnenvaart en kwam met zijn ouders regelmatig in Zwartsluis. In 2010 hebben o.a. omwonenden meegedacht over de inrichting en vormgeving van de brug.

Betrouwbaar, vlot en veilig
De werkzaamheden zijn nodig om de keersluis om te bouwen tot schutsluis. Met de nieuwe schutsluis worden stremmingen vanwege te hoge of te lage waterstanden voorkomen. De sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Tevens zorgt de nieuwe sluis voor een betere bescherming tegen overstromingen. Het project is eind 2017 gereed. De sluis wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gebouwd door de Combinatie Strukton-Reef.

Gerelateerde artikelen: