Traditioneel melkbusschieten in Zwartewaterland

Henry-Wallinga©-Melkbusschieten-2014-41ZWARTEWATERLAND – Burgemeester Bilder van gemeente Zwartewaterland heeft besloten dat het carbidschieten, in de volksmond melkbusschieten, tijdens de jaarwisseling is toegestaan. Het schieten met carbid is alleen toegestaan de komende uren! Tip: neem uw gehoorbescherming standaard mee, het zal u verbazen hoe vaak ze van pas komen!

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
De regels voor het carbidschieten zijn opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Op grond van artikel 2.7.4 uit de APV is schieten met carbid officieel binnen de gemeente Zwartewaterland verboden. De burgervader laat op deze regels uitzonderingen toe, mits men zich houdt aan een aantal voorwaarden.

Schieten met carbidgas (melkbusschieten) wordt toegestaan, mits: het plaatsvindt op 31 december; er niet geschoten wordt in de buurt van gebouwen waar kerkdiensten worden gehouden; er met een bal wordt geschoten en er geen direct gevaar voor omstanders bestaat.

De Verlengde Sportlaan (Zwartsluis) en het Havenplein (Genemuiden) geldt traditioneel als bakermat van het melkbusschieten in onze gemeente.