Abseilen toren Hasselt niet toegestaan

HASSELT – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het abseilen van de toren in Hasselt niet langer toe te staan. Het college vindt het abseilen van de toren te risicovol voor deelnemers en omstanders. Daarnaast is er kans op schade aan de monumentale toren.

De Oranjevereniging organiseert jaarlijks het Euifeest in Hasselt. In 2016 was het abseilen van de toren één van de aansprekende activiteiten. Bij de evaluatie hebben de gemeente en de Oranjevereniging afgesproken te onderzoeken of het abseilen in de toekomst nog langer kan worden toegestaan.

Veiligheid staat voorop
Bij evenementen en de daaraan gekoppelde activiteiten speelt veiligheid een belangrijke rol. “Bij een evenement staat de veiligheid van bezoekers altijd voorop,” geeft wethouder Dick Visserman namens het college van burgemeester en wethouders aan. “De Oranjevereniging heeft laten zien dat zij een evenement altijd met de nodige zorg en veiligheid organiseert. Wij hebben dan ook vertrouwen in de Oranjevereniging als professionele organisatie. Toch hebben wij als college besloten het abseilen van de toren niet langer toe te staan omdat wij dit soort activiteiten te risicovol vinden voor deelnemers en omstanders. Recente gebeurtenissen laten zien dat we het aspect veiligheid als overheid niet kunnen en mogen negeren. Wij begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling is.” De Oranjevereniging geeft bij monde van interim voorzitter Joost Morsink aan dat zij werden verrast door het besluit van het college. “Het abseilen is een populaire activiteit tijdens het Euifeest. We hadden gehoopt het dit jaar weer te kunnen organiseren. In het kader van veiligheid hebben we begrip voor het besluit van het college maar betreuren het late moment van besluitvorming.”

Risico op schade
De toren van Hasselt is een beschermd monument. Delen van de gevels van de toren zijn in tufsteen uitgevoerd en voorzien van kwetsbare zandstenen ornamenten. Door het abseilen zou er mogelijk schade kunnen ontstaan aan deze kwetsbare natuursteen. De Monumentenwacht geeft aan dat de schade aan natuursteen te repareren is, maar dat het na herstel altijd zichtbaar blijft. Gelet hierop vindt het college, naast de veiligheid, het risico op mogelijke schade te groot om het abseilen nog langer toe te staan.