Rivierboulevard in Hasselt officieel geopend

HASSELT – De afgelopen maanden heeft de Kaai in Hasselt een metamorfose ondergaan. De bestrating is vervangen, er is een steiger aangelegd en loopbruggen zijn geplaatst. Daarnaast is er verlichting aangebracht en zijn muren gemetseld. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, is het moment gekomen om de Kaai feestelijk te openen.

Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland verrichtte samen met de heer Bert Boerman van de Provincie Overijssel, onder toeziend oog van genodigden, inwoners en gedeputeerde, de officiële openingshandeling. Gezamenlijk plaatsten zij schotbalken in de muur, die bij hoogwater moeten voorkomen dat het water richting het centrum stroomt. „Een vreugdevol moment,” aldus de burgemeester.

De Rivierboulevard dient een kwalitatief hoogwaardig en waterveilig verblijfsgebied te worden. De aangebrachte extra voorzieningen in het grachtenplan zullen leiden tot het beter toegankelijk maken van de grachten. Daarnaast zal het door deze voorzieningen aantrekkelijker zijn om één of meerdere dagen te verblijven in het centrum van Hasselt.

De gedane werkzaamheden de afgelopen jaren maken deel uit van het centrumplan Hasselt. Met het project, herinrichting van de Grintwal en de Rivierboulevard wil de gemeente Zwartewaterland de vitaliteit van het historische centrum in Hasselt stimuleren.

De reconstructie van de Nieuwstraat, Grintwal en de Hoogstraat moet voor een betere uitstraling van de binnenstad zorgen. Zo zijn de bedieningen van de bruggen aangepast, zijn er extra afmeervoorzieningen gerealiseerd, zijn de electra- en waterpunten vervangen en komen er (nieuwe) sanitaire voorzieningen nabij de Kalkovens en de kade. Het ombouwen van de provinciale weg N331 naar een veilige gebiedsontsluitingsweg – al dan niet gelijktijdig in combinatie met het vertrek van Scheepswerf Bodewes in Hasselt, gaat eveneens naar de bouwvakvakantie 2017 van start. De eerste wegafzettingen zijn vorige week nabij de toekomstige rotonde N331 Buiten de Venepoort/N377 Vaartweg geplaatst. Met de verhuizing van Scheepswerf Bodewes ontstaat er ruimte om een weg parallel aan de N331 aan te leggen en zorgen deze ontwikkelingen voor een recreatieve en economische opwaardering van de Hanzestad.