Zeldzame aanvriezende mist geeft betoverend effect

REGIO – Een bijzonder weerverschijnsel heeft dinsdag 17 januari de wereld verandert in een magisch wit winter wonderland. Door aanvriezende mist werden gewone voorwerpen veranderd in ware kunstwerken. Eigenlijk werd alles waar zich de ruige rijp maar aan kon afzetten omgetoverd tot iets bijzonders.

Ruige rijp, ook aanvriezende mist, bevriezende mist of uitvriezende mist genoemd, is een vaste vorm van neerslag, die wordt gevormd uit onderkoeldewaterdruppels van lichte mist of direct uit in de lucht hangende waterdamp, door rijping. Hiervoor is een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid vereist van meer dan 90% en een luchttemperatuur lager dan -8 °C. De ontstane warmte wordt daarbij door convectie afgegeven aan de omringende lucht. Daardoor wordt door wind het ontstaan van ruige rijp bevorderd, zij het dat deze niet te zwaar mag zijn, daar dan de ontstane fragiele ruige rijpstructuren worden beschadigd.

Tegen de windrichting in ontstaan hierbij naaldvormige ijskristallen die zeskantige dendrieten vormen, die een redelijk grote omvang en bizarre vormen kunnen aannemen en daarbij meestal slechts langzaam groeien. Ruige rijp groeit tegen de wind in daar de lucht die van loefzijde komt aanwaaien een hogere luchtvochtigheidsgraad bezit dan de lucht aan de lijzijde.

Ruige rijp treedt in vergelijking met rijp zeer zelden op en wordt vaak verward met rijp of harde rijp.