Burgemeesters dragen ‘hun’ korps over aan Veiligheidsregio IJsselland

Henry-Wallinga©-Overdracht-brandweer-10ZWOLLE – Vanaf 1 januari 2014 heeft IJsselland een regionaal brandweerkorps. Brandweer IJsselland maakt vanaf die datum deel uit van Veiligheidsregio IJsselland. Woensdag 18 december zetten de burgemeesters van IJsselland hun handtekening onder de overdrachtsdocumenten. Daarmee dragen zij ‘hun’ korpsen officieel over aan de veiligheidsregio.

Bij de ontwikkeling van de regionale brandweer zijn de korpsen van Dalfsen, Deventer, Olst-Wijhe, Ommen Hardenberg, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Kampen, Zwartewaterland, Zwolle en het regionaal bureau Brandweerzorg betrokken. Samen met de teams Bedrijfsvoering, Beleids- en Bestuursondersteuning, Veiligheidsbureau en GHOR vormen zij de nieuwe organisatie van Veiligheidsregio IJsselland. Deze bestaat uit 330 (beroeps)medewerkers en ruim 800 vrijwilligers.

Versterken
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle 25 veiligheidsregio’s in het land wettelijk verplicht om een regionaal brandweerkorps operationeel te hebben. In IJsselland nam dit proces ruim twee jaar in beslag. Er werd op diverse gebieden al samengewerkt tussen de gemeentelijke korpsen. De regionalisering heeft de banden versterkt. Het vormingsproces is benut om de gezamenlijke kwaliteit verder te verhogen, de kwetsbaarheid te verminderen. Daar waar mogelijk is ook getracht kosten te besparen.

Lokale binding
Inwoners van de regio IJsselland zullen weinig merken van de veranderingen. Alle 35 brandweer-kazernes en -posten, die gebaseerd zijn op het regionale dekkingsplan en een sterke lokale binding hebben, blijven gewoon open. In het vormingsproces stonden drie belangrijke thema’s centraal: burgers, binding en betrokkenheid. In de uitvoering betekent dat dat de lokale (vrijwilligers)cultuur en eigenheid van de brandweer gerespecteerd en
gekoesterd wordt.

Huisvesting
De nieuwe organisatie is verdeeld in vier clusters: Noordwest (Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst), Midden (Zwolle, Dalfsen), Oost (Ommen-Hardenberg) en Zuid (Deventer, Olst-Wijhe, Raalte). Alle clusters hebben een clusterbureau. Deze zijn gevestigd in de kazernes van Kampen, Zwolle, Hardenberg en Deventer. De hoofdvestiging van Veiligheidsregio blijft voorlopig aan de Zeven Alleetjes in Zwolle. De brandweerprocessen Repressie, Vakbekwaamheid, Beheer en Techniek en Risicobeheersing zijn regionaal georganiseerd.

Bereikbaarheid
Vanaf 1 januari heeft de nieuwe organisatie een nieuw centraal telefoonnummer: 088 – 119 70 00 en een nieuwe website: www.vrijsselland.nl. Op Twitter is Veiligheidsregio IJsselland te volgen op @vrijsselland.