Duikteam Brandweer Hasselt opgeheven

HASSELT – Per 1 augustus 2012 is de duiktaak van de brandweer Zwartewaterland beëindigd. Redenen hiervoor zijn de landelijke ontwikkelingen rondom de bestrijding van waterongevallen en regionale besluitvorming rondom dit onderwerp.

De Veiligheidsregio IJsselland is in 2011 een onderzoek gestart naar de noodzaak van het hebben van duikteams binnen de Veiligheidsregio IJsselland. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland besloten het aantal duikende korpsen per januari 2014 terug te brengen van vier naar twee.

Om als duikteam goed te kunnen functioneren is uitbreiding van het aantal duikers noodzakelijk. Dit betekent dat er onder andere geïnvesteerd zou moeten worden in het opleiden van nieuwe duikers. Een lastige afweging voor het gemeentebestuur.

Het bestuur heeft veel waardering voor het werk dat het duikteam van het brandweerkorps Zwartewaterland verricht, maar opleiding kost veel tijd en geld.

In de wetenschap dat nieuw opgeleide duikers nog maar heel kort voor het duikteam Zwartewaterland actief kunnen zijn, vindt het bestuur een dergelijke uitgave niet verantwoord. Ook de huidige belasting van de vrijwillige personeelsleden en een verzwaring van de Arbo-regelgeving, opleidingseisen en geoefendheid heeft bijgedragen aan het genomen besluit.

Bij incidenten waarbij de inzet van duikers noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het duikteam van Zwolle en Kampen.

Het duikteam van de brandweer Zwartewaterland heeft, sinds de oprichting 25 jaar geleden, altijd grote inzet en betrokkenheid getoond. Het gemeentebestuur is hen dan ook dankbaar voor hun inzet.

Hieronder ziet u de foto’s van de laatste duik die gehouden werd op 31 juli.