Restanten Veerpoort tot en met Koningsdag te zien

Henry-Wallinga©-Archeologische-Opgraving-2-Hasselt-03HASSELT – De restanten van de Veerpoort en de eeuwenoude stadsmuur blijven tot en met Koningsdag te bewonderen. Dit liet archeoloog Michael Klomp woensdagmiddag weten. De opgravingen zijn bijna afgerond. Toch is ervoor gekozen om de gevonden fundamenten van de stadsmuur en de poort wat langer voor het publiek zichtbaar te laten.

De opgegraven delen van de stadsmuur, waterkering en torentjes zijn nauwkeurig in kaart gebracht in opdracht van de gemeente Zwartewaterland. Het is nog niet duidelijk wat de gemeente met deze gegevens gaat doen en of het eventueel mogelijk is om de vondsten in het straatbeeld tot uiting te laten komen bij de realisatie van de rivierboulevard.

Fundamenten Veerpoort blootgelegd
De opgraving heeft duidelijk gemaakt dat de eerste Veerpoort stamt uit de veertiende eeuw. De blootgelegde fundamenten van twee ronde torens met daartussen een doorgang, dateren uit deze periode. De torens zijn in een latere periode afgebroken en hebben plaats gemaakt voor een nieuwe poort op dezelfde locatie. Dit blijkt uit een stenen bouwlaag die is aangetroffen bovenop de ronde fundamenten. Voor deze vierkante bouwlaag zijn waarschijnlijk de oude stenen van de afgebroken torens gebruikt. Daarom kan nog niet achterhaald worden in welke periode de herbouw heeft plaatsgevonden. Archeologie Zwolle heeft de opgraving nauwkeurig in kaart gebracht en alle vondsten geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt als basis voor nader onderzoek dat hopelijk meer van de geschiedenis van de Hasselter poort zal prijsgeven.

Voorbereiding ontwerp rivierboulevard
De opgraving vond plaats ter voorbereiding op de renovatiewerkzaamheden op de Kaai. Dit om de historische elementen van Hasselt mee te nemen in het definitieve ontwerp van de rivierboulevard. Dit kan door elementen weer op te bouwen of door ze op een andere manier in het straatbeeld tot uiting te laten komen.

Verdedigingswerken
Zoals veel steden in de Middeleeuwen was de stad Hasselt ooit volledig omsloten door een verdedigingsmuur, later zelfs uitgebreid met een aantal bastions. Deze moest de burgers van de stad beschermen tegen de vijandige aanvallen. In de muur zaten drie hoofdpoorten: Veenepoort (Hoogstraat), Veerpoort (Veersteeg) en Enkpoort (Ridderstraat). Eeuwenlang trokken inwoners en bezoekers van Hasselt via de Veerpoort de stad in. De stenen leeuw op de sokkel bij de Kaai is nog een restant van deze poort. Naast de drie hoofdpoorten wordt verder nog melding gemaakt van kleinere poorten en doorgangen zoals de Gasthuispoort, Waterpoort, Vispoort en het Galenpoortje. In de 19de eeuw verloren de verdedigingswerken hun functie. Ze werden in heel Nederland in rap tempo afgebroken, ook in Hasselt. Afgezien van het Vispoortje, zijn er boven de grond weinig sporen bewaard gebleven.

Gerelateerde artikelen: