Sloten rond Hasselt kleuren wit na lekkage van latex

HASSELT – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert dit weekend de waterkwaliteit in de wetering tussen Hasselt en Nieuwe Wetering. Bij Condor Carpets in Hasselt lekte het afgelopen weekend een onbekende hoeveelheid latex de bergingsvijver van het bedrijf in. Deze vijver staat in verbinding met het watersysteem van het waterschap waardoor ook in nabij gelegen sloten een witte waas is te zien.

Condor Carpets heeft zo snel mogelijk de nodige maatregelen genomen om verdere watervervuiling zo veel mogelijk tegen te gaan. Zo voorkomen ze verdere verspreiding door de vervuiling in de vijver te isoleren en ook wordt de witte waas zoveel mogelijk verwijderd. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om het vervuilde water af te zuigen en af te voeren.

Volgens de product specificaties van de latex hoeft men zich geen zorgen te maken over eventuele gevolgen voor het milieu. “Ondanks dit houden we de komende dagen wel een vinger aan de pols en checken we of de waterkwaliteit stabiel blijft” vertelt handhaver Erik Foekens.

Inmiddels heeft Condor Carpets in Hasselt aangegeven dat de latex niet is geclassificeerd als een gevaarlijke stof en zelfs is goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen. Boeren in de omgeving worden wel, uit voorzorg, verzocht om het vee de komende dagen niet te laten drinken uit het water waar een witte waas op zit. Het water in de Mastenbroekerpolder (Gemeente Zwartewaterland) wordt nader onderzocht door het laboratorium. Intussen wordt het water zoveel mogelijk doorgespoeld en verdund waardoor het de komende dagen vanzelf weer herstelt. De agrariërs in de omgeving worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Condor Carpets werken in goed overleg samen aan het opruimen van dit incident. Ook zal het waterschap het water in de Mastenbroekerpolder de komende dagen laten onderzoeken door een laboratorium. Ondertussen wordt het water zoveel mogelijk doorgespoeld en verdund waardoor het de komende dagen hopelijk weer zal herstellen.