Burgemeester Bilder start archeologische opgraving aan De Kaai in Hasselt

Henry-Wallinga©-Archeologische-Opgraving-Hasselt-03Ter voorbereiding op de renovatiewerkzaamheden van de Kaai in Hasselt wordt vanaf maandagmiddag 11 april 2016 gegraven naar restanten van de Veerpoort en fundamenten van de aloude stadsmuur. Burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland nam daarop als eerste een schop ter hand. De opgraving neemt ongeveer twee weken in beslag. De mogelijke restanten van de stadsmuur worden meegenomen in het definitieve ontwerp van de rivierboulevard. Dit kan door elementen weer op te bouwen of door het op een andere manier in het straatbeeld tot uiting te laten komen.

Archeologisch onderzoek in 2015 maakte duidelijk dat de stadsmuur van Hasselt aan het waterfront, de Kaai, Justitie-Bastion en Grintwal nog voor een groot deel in de ondergrond aanwezig is. Ook op de plek van de Julianakade/Meijersbolwerk is naar verwachting nog muurwerk van de verdedigingswerken aanwezig zijn. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders doen besluiten om nader onderzoek uit te voeren.

Fundamenten mogelijk zichtbaar
Zoals veel steden in de Middeleeuwen was de stad Hasselt ooit volledig omsloten door een verdedigingsmuur, later zelfs uitgebreid met een aantal bastions. Deze moest de burgers van de stad beschermen tegen de vijandige aanvallen. In de muur zaten drie hoofdpoorten: Veenepoort (Hoogstraat), Veerpoort (Veersteeg) en Enkpoort (Ridderstraat). Eeuwenlang trokken inwoners en bezoekers van Hasselt via de Veerpoort de stad in. De stenen leeuw op de sokkel bij de Kaai is nog een restant van deze poort. Naast de drie hoofdpoorten wordt verder nog melding gemaakt van kleinere poorten en doorgangen zoals de Gasthuispoort, Waterpoort, Vispoort en het Galenpoortje.
In de 19de eeuw verloren de verdedigingswerken hun functie. Ze werden in heel Nederland in rap tempo afgebroken, ook in Hasselt. Afgezien van het Vispoortje, zijn er boven de grond weinig sporen bewaard gebleven. In de grond zitten echter nog de fundamenten van de verdedigingswerken. Vanaf 11 april maakt Michael Klomp, archeoloog van de gemeente Zwolle, de Veerpoort en de fundamenten van de stadsmuur op de Kaai mogelijk zichtbaar. De Historische Vereniging Hasselt is hier nadrukkelijk bij betrokken.

Parkeerterrein blijft voor zover mogelijk toegankelijk
Gedurende de opgraving blijft parkeren en laden en lossen op de Kaai mogelijk voor zover de veiligheid van de opgraving het toelaat. De toegang wordt wel versmald. Dit is nodig om de veiligheid van de onderzoekers te waarborgen. Hierdoor kan er enige hinder ontstaan bij het op- en afrijden van de Kaai.