Voertuig te water in dicht mist


ROUVEEN – Op de Stadsweg net buiten de bebouwde kom van Hasselt is vrijdagavond in de zeer dichte mist een automobiliste te water geraakt. Rond half elf kregen de hulpdiensten waaronder duikteams uit Hasselt en Zwolle en manschappen uit Staphorst en Hasselt de opdracht om naar de Stadsweg te gaan.

Al snel was duidelijk dat de bestuurster op eigen kracht het voertuig had verlaten en stond de komst van haar redders aan de wal op te wachten. Duikers van de post Hasselt brachten dekens naar de overkant om de vrouw op te warmen. Zij werd door een weiland geëscorteerd naar de gereedstaande ambulance. Hier werd zij kort onderzocht en is later thuis gebracht.

Voor alle veiligheid werd de auto gecontroleerd door de duikers op inzittenden. Hiervan was gelukkig geen sprake waarna de duiker de berger hielp om het voertuig aan te pikken. Tegen twaalven was de weg weer vrij en waren alle hulpdiensten weer ingerukt.