Disclaimer

Disclaimer HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl

Het bezoek aan de website van HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn wij geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek (overdag of in de avonduren). Om de faciliteiten en functies aan te passen aan het systeem van de gebruikers, houden wij bij met welk type browser onze site wordt benaderd. Dat is alles wat we van u willen weten!

E-mail

De redactie van HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl streeft er naar binnengekomen e-mailberichten binnen 3 werkdagen te beantwoorden met een ontvangstbevestiging en een mededeling over de verdere beantwoording en of behandeling.

Informatie verzonden per e-mail, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. E-mail wordt mede daarom niet gebruikt voor het aangaan van externe verplichtingen. Wanneer u een bericht per e-mail aan de redactie van HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl wilt sturen, kunt u gebruik maken van de contact-pagina of ons centrale e-mailadres: info@henry-wallinga.nl De redactie van HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl zal uw post vervolgens zorgvuldig behandelen. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend, evenals aan persoonlijke opvattingen van medewerkers.

Foto’s / Video’s op deze website of Youtube

Fotomateriaal / videomateriaal dat u aantreft op deze website of op Youtube is afkomstig van HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl, tenzij anders vermeld. De rechten van deze foto’s / video’s zijn in bezit van HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl. Het is niet toegestaan deze anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren, zonder schriftelijke toestemming van HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl. Wordt hier niet aan voldaan, dan volgt zonder waarschuwing een factuur van € 195,- excl. BTW per foto of € 495,- excl. BTW per video.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is of na verloop van tijd verouderd is geraakt. HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Er kunnen aan de site geen rechten worden ontleend. HW-Fotografie / Henry-Wallinga.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit.