Traditioneel melkbusschieten in Zwartewaterland

Carbidschieten is op Oudejaarsdag een populaire bezigheid in de gemeente Zwartewaterland. De laatste dag van 2016 staat in het teken van het melkbusschieten. Zowel in Hasselt, Genemuiden als in Zwartsluis komen veel inwoners op het harde geknal af.

APV
De regels voor het carbidschieten zijn opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Op grond van artikel 2.7.4 uit de APV is schieten met carbid officieel binnen de gemeente Zwartewaterland verboden. In veel gemeenten moet je op 31 december ontheffing aanvragen om met melkbussen te mogen schieten. In Zwartewaterland wordt op 31 december het melkbusschieten toegestaan, mits er wordt voldaan aan een aantal regels. Zo mag er niet in de buurt geschoten worden waar kerkdiensten gehouden worden en mag er geen direct gevaar zijn voor omstanders.

Carbidschieten
Carbidschieters vullen een lege melkbus met water en een stuk carbid. Carbid is een calciumacetylide, een verbinding van koolstof en calcium. Als de kalkachtige brokken nat worden, vormt zich een explosief gas. De kunst van het carbidschieten is precies de juiste verhouding carbid en water in een bus te stoppen en het gas op exact het goede moment te ontsteken.

Plaatsen
In Zwartsluis wordt voornamelijk geschoten op het oude voetbalveld aan de Berkenlaan. In Genemuiden worden de bussen ontstoken aan het Havenplein en in Hasselt wordt geschoten op verschillende plekken van de Hanzestad.

De afsteektijden voor vuurwerk zijn evenals voorgaande jaren niet gewijzigd. Pas vanaf 18.00 uur op Oudjaarsavond mag vuurwerk worden afgestoken. Hierdoor zou overdag geen/minder vuurwerkoverlast mogen zijn.

Gelukkig Nieuwjaar
Namens HW-Fotografie wensen wij u allen weer een fijne jaarwisseling en hopen u in 2017 weer te mogen begroeten als bezoeker. Ook dan hopen wij u weer van het nodige nieuws te mogen voorzien.Alexander

Het zou voor de huisdieren en veel mensen een verademing zijn als het Carbid schieten alleen op vaste plekken afgeschoten zou mogen worden. Niet op plaatsen tussen huizen, bij garageboxen en een speelplaatsjes in woonwijken. Zo blijft ook de chemische vervuiling op een plaats en is de overlast minder!